Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 400 mg / 20 ml, we wskazaniu: amyloidoza serca, nerek oraz szpiku (ICD-10: C90.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

myloidoza serca, nerek oraz szpiku (ICD-10: C90.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1031.2019.1.SK; 21.02.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Raport Agencji:

pdfOT.4221.21.2019
(Dodano: 18.03.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 71/2019 do zlecenia 44/2019
(Dodano: 20.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 25/2019 do zlecenia 44/2019
(Dodano: 22.03.2019 r.)

go to zlecenie