Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mabthera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml, we wskazaniu: zespół Evansa (ICD-10: D69.4) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespół Evansa (ICD-10: D69.4)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.617.2019.1.AK; 25.02.2019
Pismem z dn. 12.03.2019 r. znak: PLD.46434.617.2019.1.SK wycofano zlecenie

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie