Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Brineura, cerliponasum alfa, roztwór do infuzji, 150 mg / 5 ml 3, 2 fiol. 5 ml 1 fiol. 5 ml roztw. przepłukującego, EAN: 5909991350994, w ramach programu lekowego: "Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (ICD-10: E75.4)"

Wskazanie:

leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (ICD-10: E75.4)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3928.2018.10.PB; 22.02.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 46/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 46/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 46/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 46/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 46/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 46/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 06.05.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 46/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.6.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Brineura (cerliponaza alfa) w ramach programu lekowego: „Leczenie lipofuscynozy neuronalnej typu 2 (ICD-10: E75.4)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Anna Pisiuk (BioMarin International Limited)

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 34/2019 do zlecenia 46/2019
  (Dodano: 08.05.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 32/2019 do zlecenia 46/2019
  (Dodano: 15.05.2019 r.)

  go to zlecenie