Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego: B81 "Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1)"

Wskazanie:

leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej (ICD-10: D47.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.748.2018.NB IK: 1475428; 27.02.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.2.2019
(Dodano: 17.04.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 84/2019 do zlecenia 47/2019
(Dodano: 27.03.2019 r.)

go to zlecenie