Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mozobil, pleryksafor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: Ewing sacroma (ICD-10: C41) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

Ewing sacroma (ICD-10: C41)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1060.2019.1.SK; 01.03.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 79/2019 do zlecenia 48/2019
(Dodano: 27.03.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.23.2019
(Dodano: 27.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 27/2019 do zlecenia 48/2019
(Dodano: 08.04.2019 r.)

go to zlecenie