Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Jevtana, kabazytaxel, koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 60 mg/1,5 ml, we wskazaniu: rak prostaty z przerzutami do kosci i węzłów chłonnych jamy brzusznej (ICD-10: C61) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak prostaty z przerzutami do kosci i węzłów chłonnych jamy brzusznej (ICD-10: C61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.356.2019.1.SK; 01.03.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 80/2019 do zlecenia 49/2019
(Dodano: 27.03.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.24.2019
(Dodano: 29.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 28/2019 do zlecenia 49/2019
(Dodano: 24.04.2019 r.)

go to zlecenie