Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Blincyto, blinatumomab, proszek do sporządzania koncentratu do infuzji, fiolka à 38,5 µg, we wskazaniu: wrodzona ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt i dzieci do 3 roku życia w przypadku wznowy lub braku molekularnej remisji choroby (ICD-10: C91.0) w ramach ratunkowego dostępu technologii lekowych

Wskazanie:

wrodzona ostra białaczka limfoblastyczna u niemowląt i dzieci do 3 roku życia w przypadku wznowy lub braku molekularnej remisji choroby (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.660.2019.1.SK; 04.03.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 72/2019 do zlecenia 50/2019
(Dodano: 20.03.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 26/2019 do zlecenia 50/2019
(Dodano: 22.03.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.25.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

go to zlecenie