Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xarelto, rivaroxabanum, tabletki powlekane, 2,5 mg, 56 tabl., kod EAN: 05908229302125, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego: Rywaroksaban (Xarelto) skojarzony z kwasem acetylosalicylowym u pacjentów z chorobą wieńcową i współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek oraz zawałem serca w wywiadzie

Wskazanie:

pacjenci z chorobą wieńcową i współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek oraz zawałem serca w wywiadzie

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.218.2019.3.MN; 17.04.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 79/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 79/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 79/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 79/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 79/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 79/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 26.06.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 79/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 79, analiza OT.4330.12.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xarelto (rivaroxabanum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z chorobą wieńcową (CAD) z współwystępującymi zaburzeniami czynności nerek (eGFR <60 ml="" min="" oraz="" z="" zawa="" em="" serca="" w="" wywiadzie="" gdzie="" czas="" od="" wyst="" pienia="" u="" wynosi="" 12="" mies="" p="">

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Michał Wronka
  Dyrektor działu Business Excellence & Innovation Bayer Sp. z o.o.

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 53/2019 do zlecenia 79/2019
  (Dodano: 04.07.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 51/2019 do zlecenia 79/2019
  (Dodano: 05.07.2019 r.)

  go to zlecenie