Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imukin, interferon gamma-1B, roztwór do infuzji, ampułki à 100 mcg/0,5ml; we wskazaniach: pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; określony niedobór odporności - obniżone stężenie IL 12 i INF gamma; obecny receptor INF gamma na monocytach (ICD-10: D84.8)

Wskazanie:

pierwotny niedobór odporności - niedobór receptora dla interferonu gamma; określony niedobór odporności - obniżone stężenie IL 12 i INF gamma; obecny receptor INF gamma na monocytach (ICD-10: D84.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4242.2018.5.PG; 18.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 30/2019 do zlecenia 80/2019
(Dodano: 06.05.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 33/2019 do zlecenia 80/2019
(Dodano: 07.05.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.7.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

go to zlecenie