Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mekinist, trametinib, tabletki à 2 mg we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C43) w ramach leczenia I linii, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak gruczołowy płuca (ICD-10: C43) w ramach leczenia I linii

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1948.2019.1.AK; 23.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowyc

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.36.2019
(Dodano: 24.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 135/2019 do zlecenia 82/2019
(Dodano: 24.05.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 41/2019 do zlecenia 82/2019
(Dodano: 31.05.2019 r.)

go to zlecenie