Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde à 140 mg, we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) bez obecności mutacji w genie TP53 i/lub delecji 17p, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) bez obecności mutacji w genie TP53 i/lub delecji 17p

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1961.2019.AK; 24.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 133/2019 do zlecenia 85/2019
(Dodano: 24.05.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 39/2019 do zlecenia 85/2019
(Dodano: 31.05.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.37.2019
(Dodano: 06.06.2019 r.)

go to zlecenie