Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adcetris, brentuximabum vedotinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30 (ICD-10: C84.5) u pacjenta z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

układowy chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T CD30 (ICD-10: C84.5) u pacjenta z przeciwwskazaniami do allogenicznego przeszczepu komórek macierzystych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2149.2019.1.AK; 26.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.38.2019
(Dodano: 20.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 132/2019 do zlecenia 87/2019
(Dodano: 24.05.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 38/2019 do zlecenia 87/2019
(Dodano: 31.05.2019 r.)

go to zlecenie