Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MCT procal, proszek, saszetka à 16 g, we wskazaniach: deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt dehydrogenazy pirogronianu, deficyt transportera glukozy GLUT-1, acyduria malonowa

Wskazanie:

deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt dehydrogenazy pirogronianu, deficyt transportera glukozy GLUT-1, acyduria malonowa

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1579.2019.1.SK; 26.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.8.2019
(Dodano: 02.07.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 55/2019 do zlecenia 88/2019
(Dodano: 04.07.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 53/2019 do zlecenia 19/2019
(Dodano: 23.07.2019 r.)

go to zlecenie