Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RoActemra, tocilizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20 mg/ml, we wskazaniu: twardzina układowa uogólniona (ICD-10: M34) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

twardzina układowa uogólniona (ICD-10: M34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2183.2019.1.AK; 30.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.39.2019
(Dodano: 27.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 142/2019 do zlecenia 89/2019
(Dodano: 28.05.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 43/2019 do zlecenia 89/2019
(Dodano: 24.06.2019 r.)

go to zlecenie