Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA oraz wydanie opinii Prezesa Agencj poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości dotyczących zmian w programie lekowym "Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 - C20)"

Wskazanie:

leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18 - C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.482.2019.PB; 29.04.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.4.2019
(Dodano: 14.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 129/2019 do zlecenia 90/2019
(Dodano: 20.05.2019 r.)

go to zlecenie