Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przeprowadzenie analiz i wydanie opinii dotyczącej zasadności wprowadzenia gwarantowanego świadczenia opieki zdrowotnej - bilansu 60-latka

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPG.4080.1.2019.AK; 09.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych i wydania opinii

go to zlecenie