Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cimzia, certolizumabum pegol, roztwór do wstrzykiwań, 200 mg, 2 amp.-strzyk. 1 ml 2 gaziki; EAN: 5909990734894 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego B.47. "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)"

Wskazanie:

Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4551.2018.19.KZ; 16.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 98/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 98/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 98/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 98/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 98/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 98/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 29.07.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 98/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.25.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Cimzia (certolizumab pegol) w ramach wnioskowanego programu lekowego dla łuszczycy plackowatej.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Andrzej Kaszuba Ekspert

  pdf 01

  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA.
  Ekspert odnosi się do skuteczności certolizumabu pegol u pacjentów we wnioskowanym wskazaniu, przytacza również dane dotyczące braku minimalnego transferu do łożyska matki oraz mleka matki.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  2.

  Natalia Wierzbicka (Vedim Sp. z. o. o.)

  pdf 01

  Uwaga 1.
  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA
  1) oceny długoterminowej skuteczności certolizumabu 2) oceny certolizumabu w populacji kobiet w ciąży i karmiących piersią.
  Ad.1. Agencja zwraca uwagę, że wyniki dotyczące długoterminowej skuteczności certolizumabu zostały przedstawione w AWA w postaci tabelarycznej na str. 38-39.
  Ad. 2. Wnioskodawca powołuje się na badania CRIB i CRADLE, które nie zostały opisane w ramach przedstawionego przeglądu systematycznego. W analizach HTA wnioskodawcy nie przedstawiono metodologii przeprowadzenia ww. badań i ich szczegółowych wyników.
  Uwagi wnioskodawcy od 2 do 8 dotyczą zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji.
  Uwaga 2.
  Uwaga odnosi się do wyników skuteczności certolizumabu. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 3.
  Uwaga odnosi się do wyboru technologii alternatywnych dla certolizumabu. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 4.
  Uwaga stanowi informację dodatkową, nie wpływającą na wnioskowanie.
  Uwaga 5 i 6.
  W uwadze przedstawiono dodatkowe źródło danych dotyczących skuteczności certolizumabu. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 7.
  Uwaga odnosi się do założeń analizy ekonomicznej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.
  Uwaga 8.
  Uwaga stanowi uzupełnienie zawartych w rozdziale 10. AWA informacji z zakresu warunków refundacją w innych krajach. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  3.

  Prof. dr hab. Jacek Szczepietowski

  pdf 01

  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA.
  Ekspert odnosi się do skuteczności certolizumabu pegol u pacjentów we wnioskowanym wskazaniu, przytacza również dane dotyczące braku minimalnego transferu do łożyska matki oraz mleka matki.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  4.

  Prof. dr hab. Adam Reich

  pdf 01

  Uwaga stanowi uzupełnienie treści zawartej w AWA.
  Ekspert odnosi się do skuteczności certolizumabu pegol u pacjentów we wnioskowanym wskazaniu, przytacza również informacje o bezpieczeństwie podawania leku kobietom w ciąży oraz podania leku ogólnie (mniejsze ryzyko wstrząsu anafilaktycznego).
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie.

  Bez rozpoznania

  5.

  dr n. med. Renata Sokolik

  pdf 01

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie składania uwag.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 63/2019 do zlecenia 98/2019
  (Dodano: 01.08.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 61/2019 do zlecenia 98/2019
  (Dodano: 05.08.2019 r.)

  go to zlecenie