Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej sirolimusum w zakresie wskazania: zespół Klippel-Trenaunay

Wskazanie:

zespół Klippel-Trenaunay

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.469.3.2019.KK P.3.KK; 17.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.6.2019
(Dodano: 05.06.2019 r.)

go to zlecenie