Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 112 tabl., kod EAN: 8054083013916, Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 14 tabl., kod EAN: 8054083013701, Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 100 mg, 7 tabl., kod EAN: 8054083013695, Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 10 mg, 14 tabl., kod EAN: 8054083013688, Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane, 50 mg, 7 tabl., kod EAN: 8054083013718, stosowanych w ramach programu lekowego: ,,Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD 10: C.91.1)”

Wskazanie:

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD 10: C.91.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4273.2018.16.AP; PLR.4600.4272.2018.15.AP; PLR.4600.4271.2018.15.AP; PLR.4600.4270.2018.15.AP; PLR.4600.4269.2018.15.AP; 18.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 108/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 108/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 108/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 108/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 108/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 108/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12.07.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 108/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  go to zlecenie

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 108/2019, analiza OT.4331.27.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku leku Venclyxto (wenetoklaks) w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem (ICD-10 C.91.1)” – zlecenie nr 108/2019 w BIP Agencji

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Roman Markowski AbbVie Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga do rozdziału 4.1.3.2, strona 26 akapit 8:
  informacja dodatkowa, nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do rozdziału 5.2.2 strona 37, akapit 3:
  wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji. Uwaga odnosi się do użyteczności kosztowej z perspektywy NFZ. Analitycy podtrzymują swoje stanowisko.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do rozdziału 6.3.1 strona 46 akapit 2 oraz do rozdziału 6.3.3 strona 47, akapit 1:
  wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji.
  Uwaga niezasadna, nie wpływa na wnioskowanie AWA.

  Uwaga do rozdziału 8, strony 51:
  informacja dodatkowa. Nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  2.

  lek.med. Marek Dudziński
  p.o. Kierownika Kliniki Hematologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie

  pdf 01

  Uwaga do rozdziału 8, strona 51:
  informacja dodatkowa. Nie wpływają na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 57/2019 do zlecenia 108/2019
  (Dodano: 17.07.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfOpinia 55/2019 do zlecenia 108/2019
  (Dodano: 17.07.2019 r.)

  go to zlecenie