Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Stelara, ustekinumab, roztwór do podawania dożylnego, fiolki à 130 mg; Stelara, ustekinumab, roztwór do wstrzykiwań podskórnych, fiolki à 90 mg, we wskazaniu: choroba Crohna (ICD-10: K50.0) w populacji pacjentów dorosłych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

choroba Crohna (ICD-10: K50.0) w populacji pacjentów dorosłych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2559.2019.AK; 21.05.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.40.2019
(Dodano: 14.06.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 159/2019 do zlecenia 109/2019
(Dodano: 19.06.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 48/2019 do zlecenia 109/2019
(Dodano: 19.06.2019 r.)

go to zlecenie