Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Venclyxto, wenetoklaks, tabletki powlekane à 100 mg, we wskazaniu: przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjenta bez delecji 17p / mutacji w w genie TP53 w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Wskazanie:

przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) u pacjenta bez delecji 17p / mutacji w w genie TP53

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1995.2019.AK; 24.05.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.41.2019
(Dodano: 17.06.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 162/2019 do zlecenia 112/2019
pdfORP 163/2019 do zlecenia 112/2019
(Dodano: 19.06.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 44/2019 do zlecenia 112/2019
(Dodano: 09.08.2019 r.)

go to zlecenie