Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: rak rdzeniasty tarczycy (ICD-10: C73) w ramach ratunkowego dostęu do technologii lekowej

Wskazanie:

rak rdzeniasty tarczycy (ICD-10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2653.2019.1.AK; 27.05.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.42.2019
(Dodano: 25.06.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 182/2019 do zlecenia 113/2019
(Dodano: 26.06.2019 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 49/2019 do zlecenia 113/2019
(Dodano: 01.07.2019 r.)

go to zlecenie