Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnej sirolimusum w zakresie wskazania: zespół Klippel-Trenaunay

Wskazanie:

zespół Klippel-Trenaunay

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.469.3.2019.KK P.3.KK; 31.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 157/2019 do zlecenia 116/2019
(Dodano: 11.06.2019 r.)

go to zlecenie