Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.47 "Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10: L40.0)"

Wskazanie:

Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10: L40.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.491.2019.KŻ; 30.05.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.10.2019
(Dodano: 15.07.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 212/2019 do zlecenia 122/2019
(Dodano: 17.07.2019 r.)

go to zlecenie