Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Calcort, deflazacort, tabletki à 6 mg i 30 mg, we wskazaniu u pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a (DMD), u których istnieją przeciwwskazania do zastosowania prednizonu

Wskazanie:

u pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a (DMD), u których istnieją przeciwwskazania do zastosowania prednizonu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.443.2019.8.AD; 28.05.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 74/2019 do zlecenia 123/2019
(Dodano: 22.08.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.9.2019
(Dodano: 29.08.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 72/2019 do zlecenia 123/2019
(Dodano: 03.09.2019 r.)

go to zlecenie