Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mozobil, plerixafor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: retinoblastoma (ICD-10: C69.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

retinoblastoma (ICD-10: C69.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2271.2019.1.AK; 03.06.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT_422.44.2019
(Dodano: 03.07.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 198/2019 do zlecenia 125/2019
(Dodano: 04.07.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 51/2019 do zlecenia 125/2019
(Dodano: 08.07.2019 r.)

go to zlecenie