Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bavencio, avelumab, koncentrat o sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 20 mg/ml we wskazaniu: przerzutowy rak z komórek Merkla (ICD-10: C44) w ramach ratunkowego dostępu do techologii lekowych

Wskazanie:

przerzutowy rak z komórek Merkla (ICD-10: C44)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2904.2019.AK; 13.06.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.45.2019 Bavencio Avelumab
(Dodano: 05.07.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 209/2019 do zlecenia 128/2019
(Dodano: 16.07.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 53/2019 do zlecenia 128/2019
(Dodano: 17.07.2019 r.)

go to zlecenie