Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Zavesca, miglustat, kapsułki à 100 mg, we wskazaniu: choroba Niemanna-Picka typu C (ICD-10: E75.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

choroba Niemanna-Picka typu C (ICD-10: E75.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2051.2019.AK; 19.06.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 215/2019 do zlecenia 134/2019
(Dodano: 17.07.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 57/2019 do zlecenia 134/2019
(Dodano: 17.07.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.49.2019
(Dodano: 26.07.2019 r.)

go to zlecenie