Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (10 ml); Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4 ml), we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) w ramach III linii leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak nerki (ICD-10: C64) w ramach III linii leczenia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1876.2019.1.AK; 19.06.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.50.2019 Opdivo
(Dodano: 15.07.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 214/2019 do zlecenia 135/2019
(Dodano: 17.07.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 56/2019 do zlecenia 135/2019
(Dodano: 19.07.2019 r.)

go to zlecenie