Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4 ml), we wskazaniu: rak jamy ustnej (ICD-10: C04.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak jamy ustnej (ICD-10: C04.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3005.2019.AK; 12.06.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 213/2019 do zlecenia 136/2019
(Dodano: 17.07.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.48.2019
(Dodano: 18.07.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 55/2019 do zlecenia 136/2019
(Dodano: 29.07.2019 r.)

go to zlecenie