Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nuedexta, dextromethorphani hydrobromidum quinidini sulfas, kapsułki à 20 10 mg, we wskazaniu: zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego, zespół rzekomoopuszkowy w przebiegu choroby neuronu ruchowego

Wskazanie:

zespół opuszkowo-rzekomoopuszkowy w przebiegu stwardnienia zanikowego bocznego, zespół rzekomoopuszkowy w przebiegu choroby neuronu ruchowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6252.2018.AK; 19.06.2019

Pismem znak PLD.46434.6252.2018.3.AK z dn. 12.02.2020 r. dołączono dodatkowe wskazanie: zespół rzekomoopuszkowy w przebiegu choroby neuronu ruchowego

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.11.2019
(Dodano: 16.03.2020 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 24/2020 do zlecenia 137/2019
(Dodano: 17.03.2020 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 24/2020 do zlecenia 137/2019
(Dodano: 27.03.2020 r.)

go to zlecenie