Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mozobil, pleryksafor, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 24 mg/1,2 ml, we wskazaniu: guz Wilmsa (ICD-10: C64) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

guz Wilmsa (ICD-10: C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2382.2019.AK; 28.06.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.51.2019
(Dodano: 22.07.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 217/2019 do zlecenia 139/2019
(Dodano: 23.07.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 58/2019 do zlecenia 139/2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

go to zlecenie