Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Blincyto, blinatumomab, proszek do sporządzania koncentratu do infuzji, fiolka à 38,5 µg, we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.660.2019.1.AK; 01.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.52.2019
(Dodano: 30.07.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 229/2019 do zlecenia 140/2019
(Dodano: 01.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 60/2019 do zlecenia 140/2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

go to zlecenie