Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, niwolumab, we wskazaniu: rak jasnokomórkowy nerki (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu jako III lub kolejna linia terapii w ramach ratunkkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak jasnokomórkowy nerki (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu (III lub kolejna linia terapii)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3412.2019.1.AB; 04.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 224/2019 do zlecenia 142/2019
(Dodano: 01.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 59/2019 do zlecenia 142/2019
(Dodano: 01.08.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.53.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

go to zlecenie