Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, granulat, 150 188 mg, 56, sasz.; Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, granulat, 100 125 mg, 56, sasz.; Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, tabletki powlekane, 200 125 mg, 112, tabl.; Orkambi, lumacaftorum ivacaftorum, tabletki powlekane, 100 125 mg, 112, tabl., w ramach programu lekowego: "Leczenie mukowiscydozy lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10 E84)"

Wskazanie:

Leczenie mukowiscydozy lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem (ICD-10 E84)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.194.2019.PB.IV; PLR.4600.193.2019.PB.IV; PLR.4600.192.2019.PB.IV; PLR.4600.191.2019.PB.IV; 04.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 143/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 143/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 143/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 143/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 143/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 143/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 13.09.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 143/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.36.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

   

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzono

  1.

  Marcin Pieklak (Vertex Pharmaceuticals Poland Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Uwaga 1, rozdział 4.1.5 do str. 31: Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA.
  Uwaga 2, rozdział 4.1.5 do str. 32: Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA.
  Uwaga 3, rozdział 5.1.3 do str. 79: Uwaga nie wpływa na wnioskowania AWA.
  Uwaga 4, rozdział 5.3.3 do str. 90: Uwaga niezasadna. Dane dotyczące compliance powinny pochodzić z tego samego źródła, z którego pochodzą dane dotyczące skuteczności.
  Uwaga 5, rozdział 5.4.1 do str. 91: Uwaga niezasadna. Brak danych długookresowych stanowi kluczowe ograniczenie wiarygodności przedstawionej analizy. Analiza, zgodnie z wytycznymi Agencji, przeprowadzona została w prawidłowym (dożywotnim) horyzoncie czasowym.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 81/2019 do zlecenia 143/2019
  (Dodano: 17.09.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 79/2019 do zlecenia 143/2019
  (Dodano: 24.09.2019 r.)

  go to zlecenie