Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Prevymis (letermovir), tabletka powlekana à 240 mg, we wskazaniu: profilaktyka infekcji CMV u pacjenta CMV-seropozytywnego (ICD-10: B25.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

profilaktyka infekcji CMV u pacjenta CMV-seropozytywnego (ICD-10: B25.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3401.2019.1.AB; 08.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.54.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 230/2019 do zlecenia 146/2019
(Dodano: 07.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 61/2019 do zlecenia 146/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

go to zlecenie