Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kindergen, proszek, puszka à 400 g, we wskazaniu: przewlekła niewydolność nerek

Wskazanie:

przewlekła niewydolność nerek

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3453.2019.1.SG; 08.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.13.2019
(Dodano: 17.09.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 79/2019 do zlecenia 147/2019
(Dodano: 11.09.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 77/2019 do zlecenia 147/2019
(Dodano: 30.09.2019 r.)

go to zlecenie