Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Infanrix hexa, szczepionka przeciwko błonnicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniungowana (adsorbowana), zawiesina i proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań, 1 fiol. proszku 1 amp.-strzyk. 0,5 ml zawiesiny 2 igły, kod EAN: 05909990940455, we wskazaniu "we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji"

Wskazanie:

we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1024.2019.1.RB; 10.07.2019
Pismem znak PLR.4600.1024.2019.5.JM z dn. 16.07.2019 r. zawieszono postępowanie.
Postanowieniem znak PLR.4600.1024.2019.7.JM z 16 marca 2021 r. odwieszono postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 150/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 150/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 150/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 150/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 150/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 150/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 150/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 28.05.2021r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 150/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OBIP – 150 analiza OT.4330.13.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktu Infanrix hexa we wskazaniu: Szczepienie pierwotne i uzupełniające niemowląt i dzieci przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (HBV), poliomyelitis (IPV) i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b (Hib)

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Uwagi bez rozpatrzenia

  1.

  Krzysztof Kępiński

  Członek Zarządu GSK

  -

  Pozostawiono bez rozpoznania z powodu otrzymania po terminie

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 62/2021 do zlecenia 150/2019
  (Dodano: 02.06.2021 r.)

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 62/2021 do zlecenia 150/2019
  (Dodano: 02.06.2021 r.)

  go to zlecenie