Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tecentriq, atezolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 1200 mg, we wskazaniu: mięsak pęcherzykowy tkanek miękkich, progresja choroby (ICD-10: C49.2), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

mięsak pęcherzykowy tkanek miękkich, progresja choroby (ICD-10: C49.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2932.2019.1.SG; 11.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.56.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 232/2019 do zlecenia 151/2019
(Dodano: 07.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 63/2019 do zlecenia 151/2019
(Dodano: 09.09.2019 r.)

go to zlecenie