Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mylotarg, gemtuzumabum ozogamicinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C92.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

przewlekła białaczka szpikowa (ICD-10: C92.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3211.2019.2.AB; 16.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.58.2019
(Dodano: 12.08.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 247/2019 do zlecenia 152/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 65/2019 do zlecenia 152/2019
(Dodano: 29.08.2019 r.)go to zlecenie