Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Defitelio, defibrotyd, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w profilaktyce choroby zarostowej żył wątroby (VOD) u pacjentów poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

w profilaktyce choroby zarostowej żył wątroby (VOD) u pacjentów poddawanych przeszczepowi krwiotwórczych komórek macierzystych niezależnie od jednostki chorobowej stanowiącej podstawę do przeszczepu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3055.2019.2.AB; 16.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 66/2019 do zlecenia 153/2019
(Dodano: 19.08.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 248/2019 do zlecenia 153/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.59.2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

go to zlecenie