Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xeljanz, tofacytynib, we wskazaniu: actinic reticuloid (ICD-10: L57.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

actinic reticuloid (ICD-10: L57.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2907.2019.2.AB; 15.07.2019
Wycofane

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie