Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xeomin, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jedn. LD50, 1 fiol. Proszku, EAN: 059509990643950, w ramach programu lekowego B.57 "Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61, I63, I69)"

Wskazanie:

Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61, I63, I69)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4393.2018.9.PB; 15.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 155/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 155/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 155/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 155/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 155/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 155/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 05.09.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 155/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 78/2019 do zlecenia 155/2019
  (Dodano: 11.09.2019 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 76/2019 do zlecenia 155/2019
  (Dodano: 23.09.2019 r.)

  go to zlecenie