Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor, ewerolimus, tabletki à 10 mg, we wskazaniu: jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

jasnokomórkowy rak nerki w stadium rozsiewu w III i kolejnej linii leczenia (ICD-10: C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3576.2019.4.SG; 18.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.60.2019
(Dodano: 08.08.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 249/2019 do zlecenia 157/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 67/2019 do zlecenia 157/2019
(Dodano: 21.08.2019 r.)

go to zlecenie