Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian dotyczacych dostosowania kryteriów oceny skuteczności i monitorowania dla leku sekukinab w programie lekowym "B.36. Leczenie ciężkiej, aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (ICD-10 M45)" do tych jakie obowiązują dla wszystkich leków biologicznych refundowanych w ww. programie lekowym.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.787.2019.KŻ; 24.07.2019

Zlecenie dotyczy:

 

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 259/2019 do zlecenia 159/2019
(Dodano: 22.08.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.14.2019
(Dodano: 26.08.2019 r.)

go to zlecenie