Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lipistart, proszek, puszka à 400 g

Wskazanie:

deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, deficyt CPT1, chłonkobrzusze, wada serca - stan po leczeniu kardiochirurgicznym

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3767.2019.1.SG; 24.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.14.2019
(Dodano: 27.09.2019 r.)

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 83/2019 do zlecenia 162/2019
(Dodano: 24.09.2019 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 81/2019 do zlecenia 162/2019
(Dodano: 10.10.2019 r.)

go to zlecenie