Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Targretin, beksaroten, kapsułki, 75 mg

Wskazanie:

ziarniniak grzybiasty (ICD-10: C84)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3557.2019.3.AB; 25.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT_422.62.2019
(Dodano: 24.10.2019 r.)

 

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 264/2019 do zlecenia 163/2019
(Dodano: 22.08.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 68/2019 do zlecenia 163/2019
(Dodano: 06.09.2019 r.)

go to zlecenie