Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Skyrizi, ryzankizumab, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg/ 0,83 ml, 2 ampułko-strzykawki 2 gaziki nasączone alkoholem, EAN: 08054083019277

Wskazanie:

B.47. LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ (ICD-10 L 40.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.925.2019.11.KZ; 30.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 169/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 169/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 169/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 169/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 169/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 169/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11.10.2019 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 169/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.40.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Skyrizi (ryzankizumab) we wskazaniu: „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L40.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Roman Markowski – Abbvie Polska Sp. z o.o.

  pdf 01

  Str. 22 – tabela 11
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy, że włączenie do analizy metaanaliz dostępnych jedynie w postaci plakatów konferencyjnych było zasadne, mimo przyjęcia w kryteriach włączenia do przeglądu systematycznego kryterium „publikacje pełnotekstowe”. Wnioskodawca podkreślił, że uzupełnienie AKL o metaanalizę sieciową zostało przeprowadzone „wyłącznie na prośbę (…) analityków Agencji”. Należy jednak zwrócić uwagę, że prośba Agencji dotyczyła poszerzenia analiz o porównanie z dodatkowymi komparatorami, nie dotyczyła włączenia do przeglądu metaanaliz niedostępnych w postaci pełnych tekstów.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 27
  Analitycy Agencji w AWA zwrócili uwagę, że wnioski dotyczące ryzankizumabu przedstawione w AKL w rozdz. 3.13.1 na s. 82 sformułowane zostały przez autorów analizy wnioskodawcy w oparciu o wykres z metaanalizy sieciowej przedstawiony na plakacie konferencyjnym, natomiast nie pojawiają się w samym tekście plakatu konferencyjnego, czy też w treści opublikowanego abstraktu konferencyjnego, odnalezionego przez analityków Agencji. Analitycy nie kwestionują interpretacji wykresu, natomiast zwracają uwagę, że we wioskach autorów metaanalizy sformułowanych na piśmie, nie pojawia się wniosek zamieszczony w AKL wnioskodawcy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 36, rozdz. 4.1.6.1
  Uwaga stanowi przytoczenie przedstawionych w AWA wyników metaanalizy Sawyer 2019 oraz podkreślenie, że dotyczą one fazy indukcji na leczenie, co zostało wskazane w AWA w rodz. 4.2.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Str. 49, rozdz. 5.3.4
  Uwaga stanowi przedstawienie stanowiska wnioskodawcy co do niepewności określenia, który komparator jest najdroższy.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 92/2019 do zlecenia 169/2019
  (Dodano: 16.10.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 90/2019 do zlecenia 169/2019
  (Dodano: 25.10.2019 r.)

  go to zlecenie