Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, Nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 10 mg/ml (4 ml)

Wskazanie:

rak zachyłka gruszkowatego (ICD-10: C12)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2903.2019.AK; 01.08.2019
Pisem znak: PLD.46434.2903.2019.3.AK za dnia 21.08.2019 r. wycofano zlecenie  

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie