Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bosulif, Bosutinib, tabletki powlekane à 100 µg

Wskazanie:

ostra białaczka limfoblastyczna Ph (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4077.2019.AK; 02.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowychhr

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.64.2019
(Dodano: 12.09.2019 r.)

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 270/2019 do zlecenia 171/2019
(Dodano: 29.08.2019 r.)

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 69/2019 do zlecenia 171/2019
(Dodano: 29.08.2019 r.)go to zlecenie